ręcznie formowane, „gładkie”- WF 210/50/100

statystyka