ręcznie formowane, „gładkie”- DF 210/65/100

statystyka